Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Modelowanie 2D

Tryb 2D umożliwia tworzenie przekrojów 2D na podstawie "Otworów" i "Punktów terenu". Tryb ten może mieć zastosowanie do modelowania konstrukcji liniowych lub złożonych przekrojów i skarp - po zakończeniu budowy modelu 2D istnieje możliwość przekształcenia tego modelu do modelu 3D i edytowania go.

W trybie 2D program ma tylko jeden typ widoku - nie można przełączyć na widok 3D. Praca z modelem 2D jest jednakowa jak w trybie 3D - a w zasadzie prostsza, z jednym wymiarem mniej.

Model 2D

Po przełączeniu do trybu 2D, następujące zmiany są wykonywane:

  • Granice obszaru budowy są zawsze przyjmowane jako "Prostokąt". Definiuje się lub wyznacza jedynie współrzędne Smin, Smax.
  • Punkty terenu, Badania, Profile badań, Otwory, Profile wynikowe, Przekroje - w tych ramkach nie definiuje się współrzędnych x, y (tylko S).
  • Model geologiczny - Na rysunku nie są widoczne (definiowane) "Kształt terenu" i "Warstwy". Przekrój wyświetlany jest w zakresie Smin, Smax.
  • Przekroje - na całej długości zadania przekrój tworzony jest automatycznie. Przekrój ten nie może być usunięty.

"Mnożnik wysokości" jest istotnym narzędziem w modelowaniu 2D dużych rozmiarów skarp o niewielkim pochyleniu.

Konfiguracja rysunku

Model 2D można przełączyć do modelu 3D w ramce "Ustawienia". W tym przypadku, wymiary "Budowy" w kierunku Y określane są jako Ymin= -S/2, Ymax=S/2 i rodzaj budowy przyjmowany jest jako prostokąt. Współrzędne S przekształcane są we współrzędne X.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.