Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Katalog użytkownika

Katalog użytkownika umożliwia zdefiniowanie oraz zapisanie własnych typów zbrojeń i ich parametrów. Podczas pierwszego użycia katalogu (nie został jeszcze utworzony), program wyświetla komunikat ostrzegawczy z informacją, że nie znaleziono katalogu. Wówczas, naciśnięcie przycisku "OK" otwiera okno dialogowe "Zapisz jako", które umożliwia wprowadzenie nazwy katalogu i zapisanie go w określonej lokalizacji po naciśnięciu przycisku "Zapisz" (domyślnie wybierany jest folder, w którym zapisywane są dane projektu).

Program umożliwia użytkownikowi utworzenie więcej niż jednego katalogu. Kolejny katalog tworzy się poprzez naciśnięcie przycisku "Nowy" - program wyświetla zapytanie, czy aktualny katalog ma być zastąpiony (aktualnie wczytany katalog nie jest USUWANY!) i zapisuje nowy katalog pod nową nazwą. Przycisk "Otwórz" umożliwia wczytanie dowolnego katalogu użytkownika, natomiast "Zapisz jako" służy do zapisania katalogu pod inną nazwą.

Okno dialogowe pojawiające się przy pierwszym użyciu katalogu przekrojów własnych

Okno dialogowe "Katalog użytkownika" zawiera tabelę z listą zbrojeń zdefiniowanych przez użytkownika. Przycisk "Dodaj" otwiera okno dialogowe "Nowy typ zbrojenia", które umożliwia zdefiniowanie, a następnie zapisanie parametrów nowego zbrojenia do katalogu. Przyciski "Edytuj" i "Usuń" służą do edycji poszczególnych pozycji w tabeli.

Przycisk "Przyjmij" akceptuje aktualne parametry zbrojenia zdefiniowane w oknie dialogowym "Nowy typ zbrojenia" i otwiera okno dialogowe "Nowy typ zbrojenia", w którym można zmodyfikować i zapisać te parametry. 

Okno dialogowe "Katalog użytkownika"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.