Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Vytvoření čočky v podloží

Předchozí příklad Další příklad

Nyní namodelujeme "čočku zeminy" dle obrázku.

V rámu "Model podloží" zadáme novou sondu (Red 1) ve středu čočky (souřadnice: [11; 5]) a zadáme novou vrstvu (červená, mocnost [0,5 m]) tlačítkem "Vsunout (před 3)".

Poznámka: Při stisknutí tlačítka "Přidat" nesmí být v tabulce vybraná žádná sonda a model musí být vygenerován. V dialogovém okně "Nová sonda" je zobrazena informace o vzniku sondy - v našem případě "Vrstvy vygenerovány z modelu podloží" . V případě že je informace jiná (kopírujeme jiný vrt) lze změnit stav sondy tlačítkem "Změnit stav".

Zadání nové sondy ve středu čočky

Po přidání se sonda zobrazí v tabulce červeně a není aktivní - je to tím že není kompatibilní s ostatními vrstvami.

Sonda ve středu čočky

Provedeme tedy editaci řídící sondy - přidáme červenou vrstvu mezi zelenou a hnědou vrstvu - mocnost vrstvy ale nezadáme, zvolíme umístění rozhraní "Není určeno".

Úprava řídící sondy

Rozhraní se tím zavede do všech sond, ale bez udání přesného místa. Pro generaci je rozhraní definováno pouze sondou "Red 1".

Vygenerovaný model po úpravě Řídící sondy

Upravíme tvar rozhraní červené vrstvy editací sondy Vrt 1(3). Změníme umístění dolní rozhraní vrstvy ve vrtu z "Není určeno" na "Zadat hloubku" a zadáme hloubku [2 m]. (Hloubka se měří vždy od horního bodu daného vrtu, kladné hodnoty dolů, záporné nahoru).

Úprava sondy Vrt 1(3)

Tím je generace čočky hotova.

Výsledný model s čočkou

Pro přehlednost zobrazení přidáme nový řez o souřadnicích [11; 0], [11; 10].

Výsledný model s čočkou

Předchozí příklad Další příklad

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.