Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Tvorba modelu podloží

Program Stratigrafie umožňuje vytvářet 3D model podloží jednoduše a logicky krok za krokem a namodelovat i ty nejsložitější případy.

Program neprovádí žádná rozhodnutí samostatně, všechna rozhodnutí o podobě modelu musí učinit uživatel. Při pochopení základních principů je to jednoduchá a příjemná práce.

V následujících příkladech jsou ukázány základní postupy pro tvorbu a úpravu modelu podloží.

  • Postup tvorby modelu podloží
  • Vytvoření modelu terénu (DMT)
  • Model s vodorovnými vrstvami zemin
  • Model s vrstvami zemin kopírujícími terén
  • Hrany staveniště - aktivní okraje
  • Úprava vrstev modelu
  • Vytvoření čočky zeminy do modelu
  • Vytvoření nových vrstev
  • Vytvoření tektonického zlomu v modelu

Důležitou funkcí programu je využití tlačítka "ZPĚT", které umožnuje se kdykoliv vrátit k původnímu stavu před úpravou.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.