Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Globální souřadný systém

V dialogovém okně "Souřadné systémy", zadáváme typ globálního souřadného systému.

Výhodou této funkčnosti je, že se dají souřadnice bodů a vrtů zadávat jak v lokálním tak v globálním souřadném systému a mezi oběma přepínat.

Orientace globálního souřadného systému vůči lokálnímu se zadává pomocí dvojice bodů, z nichž jeden je vždy v lokálním souřadném systému a jeho obraz je v globálním souřadném systému.

Směr a znaménková konvence je u každého typu globálního souřadného systému zobrazena na schématu v legendě.

Dialogové okno "Souřadné systémy"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.