Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Standard Analysis

By default the solution based on J. Brinch - Hansen theory is used, where the bearing capacity of foundation soil follows from:

where:

coefficients of bearing capacity:

for:

                    for:

coefficients of influence of depth of foundation:

coefficients of slope of footing bottom:

coefficients of influence of slope of terrain:

Notation of angles and coefficients b,g

where:

c

-

cohesion of soil

q0

-

equivalent uniform load accounting for the influence of foundation depth

d

-

depth of footing bottom

γ

-

unit weight of soil above the footing bottom

b

-

width of foundation

γ

-

unit weight of soil

Nc,Nd,Nb

-

coefficient of bearing capacity

sc,sd,sb

-

coefficients of shape of foundation

dc,dd,db

-

coefficients of influence of foundation depth

ic,id,ib

-

coefficients of influence of slope of load

gc,gd,gb

-

coefficients of influence of slope of terrain

φ

-

angle of internal friction of soil

l

-

length of foundation

δ

-

angle of deviation of the resultant force from the vertical direction

β

-

slope of terrain

α

-

slope of footing bottom