Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Stages of Construction

Stages of construction in the "Lining - FEM" module and in the FEM program correspond to each other. They, however, may vary in several features.

Different behavior of stages in the "Lining - FEM" module:

  • Possible to switch to stages of construction from the "Topology" regime without generating the FE mesh.
  • Stages of construction added in the "Lining - FEM" module are, after confirming, transferred also into the FEM program.
  • Stages of construction, preceding the stage from which the "Lining - FEM" module was launched, cannot be used.
  • Stages of construction defined prior to launching the "Lining - FEM" module cannot be deleted.