Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Rock - Shear Resistance Criteria

The shear strength is the basic criterion to determine resisting passive forces. The resisting force is given by the following expression:

where:

τ

-

shear strength on the slip surface

l

-

length of the slip surface

The shear strength for the planar slip surface can be written as:

  • Mohr - Coulomb
  • Hoek - Brown
  • Barton - Bandis