Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Coefficient of the Influence of Corrosion

Coefficient of influence of corrosion of steel tube re [mm] (based on EN 14199)

Type of soil

Required life time of micropile [years]

5

25

50

75

100

Soils in natural deposition

0.00

0.30

0.60

0.90

1.20

Soils in natural deposition contaminated

0.15

0.75

1.50

2.25

3.00

Organic soils

0.20

1.00

1.75

2.50

3.25

Loose soils

0.18

0.70

1.20

1.70

2.20

Special soils (containing soluble salts)

0.50

2.00

3.25

4.50

5.75

Note: Values of the coefficient of influence of corrosion of steel tube re are for intermediate values.