head

FIN EC verze 2

Vážený uživateli,
byla vydána nová verze programu FIN EC.
Uživatelé se servisní smlouvou Fine Maintenance získají FIN EC verze 2 zdarma.
Ostatní uživatelé mohou získat novou verzi zakoupením Jednorázového Upgrade.Oveřit verzi a stáhnout aktualizaci

shadowObecná vylepšení v programech:

  • zálohování úloh formou *.backup souborů
  • import vnitřních sil z *.txt resp. *.csv souborů do dimenzačních programů
  • výpis podrobných mezivýsledků v programech Ocel, Ocel požár, Dřevo, Dřevo požár
  • slovenské a anglické výstupy pro všechny programy

FIN 2D Fin 2D  FIN 3D Fin 3D
- volba obecné normy pro tvorbu kombinací
- obálky reakcí

Beton 2D Beton 2D  Beton 3D  Beton 3D
- zadávání výztuže vzdáleností mezi vložkami
- typ prvku „Stěna“
- import topologie obecného průřezu včetně výztuže z *.dxf (pouze Beton 3D)

Betonový výsek Betonový výsek
- automatický dopočet součinitele délky trvání pro generované kombinace

Zdivo Zdivo
- možnost výpočtu dle Eurokódu bez národní přílohy

Zatízení Zatížení
- aktualizovaná databáze stavebních materiálů a užitných zatížení dle EN 1991-1-1
- zatížení sněhem dle STN EN 1991-1-3/NA1 z 1.3.2012

Ocel Ocel  Ocel požár Ocel požár
- posouzení korozivzdorné oceli dle normy EN 1993-1-4

Dřevo požár Dřevo požár
- nové požární detaily (sloupek ve stěně)


Více o FIN EC

Stáhnout demoFIN_EC_huge_ico
shadow


Soutež o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci


Slavnostní vyhlášení výsledků 6. ročníku soutěže proběhlo dne 12. listopadu 2012 na konferenci Zakládání Staveb Brno 2012.

Vítězem soutěže v kategorii "diplomová práce" se stal Ing. Zdeněk Žižka (ČVUT - Praha) za práci "Modelování stability čelby při ražbě pomocí štítu".

Vítězem soutěže v kategorii "bakalářská práce" se stala Bc. Alice Hastíková (VŠB-TUO) za práci "Modelová analýza interakce horninového prostředí s využitím kruhového podzemního díla v závislosti na tuhosti výztuže".

Prohlédněte si úplné výsledky.


Organizátory a sponzory soutěže jsou společnosti Fine s.r.o. a Mott MacDonald Praha s.r.o.
soutez
shadow


Konference


Účast na 19. Betonářských dnech

Nová verze programů FIN EC bude představena na konferenci 19. Betonářské dny 2012 v Hradci Králové ve dnech 21.11. - 22.11. 2012. Těšíme se na setkání s Vámi.


soutez
shadow


Kontaktujte násFine spol. s r.o.

Technické dotazy a objednávky posílejte na: hotline@fine.cz

Telefonní hotline +420 233 324 889 poskytujeme v pracovní dny v době od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 16:00 hodin.Toto obchodní sdělení Vám zaslala společnost FINE spol. s r.o., Závěrka 12, 169 00 Praha 6, IČO: 45244952, tel. +420 233 324 890, e-mail: marketing@fine.cz. Chci se odhlásit z odběru Fine Zpravodaje.