Fine zpravodaj - GEO5 v15 - Nový program: Skupina pilot

GEO5 verze 15

S radostí oznamujeme, že byla vydána nová – z našeho pohledu velmi zásadní – verze programu GEO5.

Nejvýznamější změnou ve verzi 15 je zcela nový systém zadání nastavení výpočtu, který výrazně zpřehlední a zjednoduší práci s programy. Společně s novou verzí vydáváme dlouho očekávaný program Skupina Pilot. Nová verze rovněž obsahuje velké množství změn a vylepšení napříč programy GEO5.

    

Uživatelé se servisní smlouvou
Fine maintenence získají
GEO5 verze 15 zdarma.

Ostatní uživatelé GEO5 mohou získat novou verzi zakoupením
Jednorázového Upgrade.

 Skupina pilot

Představujeme nový program na výpočet skupiny pilot


  • Výpočet obecně namáháné pilotové skupiny pružinovou metodou (MKP).
  • Výpočet svislé únosnosti skupiny pilot analytickými metodami.
  • Výpočet sedání a zatěžovací křivky skupiny pilot.

  • ... více informací o programu


Nový systém zadání nastavení výpočtu

Představujeme zásadní změnu, která Vám urychlí a zjednoduší práci.

Jeho hlavní výhody jsou:
  • Společné nastavení pro všechny programy GEO5.
  • Jedním výběrem je možné přepnout výpočty mezi starými normami ČSN, Eurokódem nebo jinou národní přílohou.
  • Obsahuje 35 předdefinovaných nastavení pro různé země.
  • Umožňuje definovat vlastní uživatelská nastavení pro své výpočty.
  • Umožňuje předání uživatelských nastavení mezi uživateli.
 Prohlédněte si krátké video o novém systému zadání nastavení výpočtu

Další změny a vylepšení ve verzi 15

Stabilita svahu
- automatický výpočet obou kombinací při posouzení podle EN 1997, NP
- vylepšení optimalizace kruhové i polygonální smykové plochy

Pilota
- výpočet metodikou podle ČSN 73 1002 s obecnými součiniteli bezpečnosti

Vyztužené náspy
- možnost zadat jinou zeminu ve vyztužené oblasti

Sedání
- možnost zadání bodového přitížení mimo osu výpočtu

Pažení posudek
- možnost neredukovat mezní tlaky při výpočtu metodou závislých tlaků

Zemní tlaky, Pažení
- zavedení dílčího faktoru pro zemní odpor podle NP2


A mnoho dalších změn – Přečtěte si úplné informace o novinkách ve verzi 15.

Kontaktujte nás


Fine spol. s r.o.

Technické dotazy a objednávky posílejte na: hotline@fine.cz

Telefonní hotline +420 233 324 889 poskytujeme v pracovní dny v době od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 16:00 hodin.

  


Toto obchodní sdělení Vám zaslala společnost FINE spol. s r.o., Závěrka 12, 169 00 Praha 6, IČO: 45244952, tel. +420 233 324 890, e-mail: marketing@fine.cz. Chci se odhlásit z odběru Fine Zpravodaje.