Fine Zpravodaj 
listopad 2011 
GEO5 verze 13

Nová verze programu GEO5

Vážený uživateli,
byla vydána nová verze programu GEO5.

Ověřit licenci a nainstalovat aktuální verzi

Uživatelé se servisní smlouvou Fine Maintenance získají GEO5 verze 13. Ostatní uživatelé získají poslední možnou aktualizaci programů v rámci verze, kterou mají zakoupenou.

Nové programy

  Vyztužené náspy
Program je určen k návrhu a posouzení prefabrikovaných zdí, svahů a náspů stabilizovaných geovýztuhami.

Obecná vylepšení v programech


 • Modelování vody z výsledku výpočtu proudění (MKP)
 • Nový způsob předávání zemin a parametrů zemin mezi programy
 • Zemětřesení podle EN 1998, dynamické účinky vody
 • Nové postupy stanovení únosnosti hřebíku na vytržení
 • Výpočet konsolidace nehomogenního prostředí
 • Zjednodušení výpočtů podle EN 1997, Návrhový přístup 1.
 • Nová vylepšení výstupních dokumentů:
  • Export RTF
  • Kompatibilita s Office 2010
  • Logické zalomení textů
  • Nová prohlížečka
  • Podpora Unicode

  Piloty
- zavedení limitního sedání u nelineární zatěžovací křivky (Masopust)

  Terén
- nový interní solver
- možnost importu DXF do fází budování

  Opěrné zdi
- možnost uvažovat svislý zemní klín u výpočtu aktivního tlaku
- vliv zemětřesení na zemní klín
- úprava vlivu zemětřesení zdí pod vodou
- dynamický tlak vody před konstrukcí
- přesunutí geovýztuh do vzdorujících sil

    Pažení
- dynamický tlak vody před konstrukcí

  Úhlová zeď
- zemětřesení u tlaku v klidu podle EN 1998

  Pilota CPT
- revize součinitelů podle EN 1997-2

  Pažení posudek
- možnost redukce modulu reakce podloží pod dnem jámy
- podrobnější výstup vnitřní stability

  Stabilita svahu
- zvýšení norm. napětí vlivem kotev (Bishop, Fellenius)

Více informací o GEO5 verze 13

KONFERENCE, SOUTĚŽ

Soutěž Fine Mott

Zakládání staveb Brno 2011

Společnost Fine na konferenci představí GEO5 verzi 13 s novým programem Vyztužené náspy.

Dne 8. listopadu 2011 zde proběhne slavnostní vyhlášení výsledků 5. ročníku soutěže o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci.

KONTAKTUJTE NÁS
Fine spol. s r.o.

Technické dotazy a objednávky posílejte na: hotline@fine.cz

Telefonní hotline +420 233 324 889 poskytujeme v pracovní dny v době od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 16:00 hodin.

Více informací o produktech a službách naleznete na www.fine.cz

   
Předchozí vydání Fine zpravodaje jsou umístěny v archivu zpravodaje.
Toto obchodní sdělení Vám zaslala společnost FINE spol. s r.o., Závěrka 12, 169 00 Praha 6, IČO: 45244952, tel. +420 233 324 890, e-mail: marketing@fine.cz. Chci se odhlásit z odběru Fine Zpravodaje.