Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Ceník

GEO5 – Geotechnický software (Klikněte pro rozbalení)

Jednotlivé programy Cena
Stabilita svahu
výpočet stability svahu
16  250 Kč
Pažení posudek
výpočet a posouzení pažících stěn s postupným budováním konstrukce
16  250 Kč
Pažení návrh
návrh kotvených pažených konstrukcí a štětových stěn
11  250 Kč
Úhlová zeď
posouzení a dimenzování železobetonové úhlové zdi
11  250 Kč
Tížná zeď
posouzení tížné zdi
11  250 Kč
Vyztužené náspy
návrh a posouzení vyztužených náspů
13  750 Kč
Gabion
výpočet gabionových zdí
11  250 Kč
Vyztužená zeď
posouzení a dimenzování vyztužené zděné zdi
11  250 Kč
Prefabrikovaná zeď
posouzení zdi tvořené betonovými nebo kamennými dílci
11  250 Kč
Hřebíkovaný svah
výpočet hřebíkovaných svahů
11  250 Kč
Stabilizační pilota
Posouzení stabilizační piloty (sanace sesuvu)
16  250 Kč
Zemní tlaky
výpočet zemního tlaku v klidu na obecnou konstrukci
11  250 Kč
Patky
návrh a posouzení plošných základů
13  750 Kč
Patky CPT
návrh plošných základů dle výsledků polních zkoušek
13  750 Kč
Pilota
posouzení a dimenzace osamělé piloty
13  750 Kč
Mikropilota
posouzení osamělé mikropiloty namáhané normálovou silou
11  250 Kč
Skupina pilot
výpočet skupiny pilot a základů na pilotách
17  500 Kč
Pilota CPT
vyhodnocení statické penetrační zkoušky
13  750 Kč
Nosník
spojitý nosník na pružném podloží (Winkler - Pasternak)
11  250 Kč
Deska
analýza stropní nebo základové desky metodou konečných prvků
30  000 Kč
Sedání
výpočet sednutí terénu od přitížení a změny HPV
11  250 Kč
Výrub
sedání nad raženými tunely + poškození povrchových konstrukcí
30  000 Kč
Opěra
posouzení mostní opěry
13  750 Kč
Stratigrafie
zpracování dat z geologického průzkumu
15  000 Kč
Stratigrafie – IG Průzkum
rozšíření programu Stratigrafie na tvorbu profesionální geologické dokumentace (vydání na podzim 2018)
15  000 Kč
Terén
3D model terénu a správce úloh pro programy GEO5
30  000 Kč
Skalní svah
výpočet stability skalních svahů s ohledem na typ sesutí
16  250 Kč
Šachta
program na návrh svislé kruhové šachty
16  250 Kč
MKP
výpočty geotechnických úloh metodou konečných prvků
58  750 Kč
MKP – Tunel
rozšíření programu MKP pro výpočty tunelů
58  750 Kč
MKP – Proudění
rozšíření programu MKP pro výpočty ustáleného proudění v zemním masívu
16  250 Kč
MKP – Konsolidace
rozšíření programu MKP na výpočet průběhu sedání terénu v čase
16  250 Kč
Cizojazyčné výstupy
cizojazyčné výstupy (cena za jeden program a jazyk) - angličtina, polština, maďarština, španělština, portugalština, rumunština, řečtina, chorvatština, turečtina, čínština, francouzština, vietnamština, ruština, bulharština, italština, němčina
2  500 Kč
Výstupy do slovenštiny
(cena za jeden program)
500 Kč
Balíčky Cena
GEO5 Balíček Professional
všechny programy (46% sleva)
300  000 Kč
GEO5 Balíček Basic
všechny programy vyjma MKP, Výrubu a Šachty (45% sleva)
200  000 Kč
GEO5 Zakládání staveb
Patky, Pilota, Mikropilota, Skupina Pilot, Pilota CPT, Nosník, Deska (19% sleva)
90  000 Kč
GEO5 Pažící konstrukce
Stabilita svahu, Pažení návrh, Pažení posudek, Zemní tlaky, Stabilizační pilota (30% sleva)
50  000 Kč
GEO5 Redi-Rock zeď
Návrh a posouzení tížných zdí z prefab. bloků Redi-Rock. Obsahuje programy Patky, Sedání a Stabilita Svahu.
45  000 Kč
Balíčky – Výuka & Výzkum Cena
GEO5 Balíček Educational 10
všechny programy pro výuku na univerzitách a školách (10 síťových licencí) Více informací
25  000 Kč
GEO5 Balíček Educational 50
všechny programy pro výuku na univerzitách a školách (50 síťových licencí) Více informací
37  500 Kč
GEO5 Balíček Research
všechny programy pro výzkumné účely Více informací
87  500 Kč
Množstevní slevy Cena
3 - 4 programy nebo licence Sleva 5%
5 - 8 programů nebo licencí Sleva 10%
9 - 11 programů nebo licencí Sleva 15%
více než 11 programů nebo licencí Sleva 20%
Typy Licencí Cena
Lokální licence Standardní licence pro jeden počítač. Ceny uvedené pro lokální licenci.
Síťová licence Síťová licence lze souběžně spustit z libovolného počtu počítačů,
max. do počtu zakoupených licencí (130% ceny lokální licence)
Podpora a údržba programů Cena
Fine Maintenance 15% ceny zakoupených licencí ročně
Jednorázový Upgrade 20% ceny všech licencí za každou novější edici
(max.50% ceny pro stávající uživatele GEO5)
Klíče Cena
Hardlock pro jednoho uživatele (přenosný)
1  500 Kč
Softwarový klíč pro jeden počítač (nepřenosný)
750 Kč
Síťový hardlock (pro max.10 uživatelů)
2  000 Kč
Síťový hardlock (pro max. 50 uživatelů)
3  000 Kč
Doručení Cena
Standardní doručení
(Česká pošta)
Zdarma

GEO5 – Jednorázový Upgrade (Klikněte pro rozbalení)

Jednorázový Upgrade z GEO5 2017 na GEO5 2018 = 20% ceny licencí. Cena Jednorázového upgrade je max. 50% ceny licence pro stávající uživatele GEO5. Cenu Jednorázového Upgrade ze starších verzí jednoduše zjistíte v našem obchodě – stačí se přihlásit do Vašeho účtu. Předplatilelé Fine Maintenance mohou novou edici kdykoliv stáhnout a nainstalovat zdarma.

FIN EC – Statika a dimenzování (Klikněte pro rozbalení)

Jednotlivé programy Cena
Fin 2D
statika rovinných prutových konstrukcí MKP (obsahuje Průřez, Výseč)
14  000 Kč
FIN 2D – II. Řád
posouzení imperfektní konstrukce (součástí programu FIN 2D)
-
Fin 3D
statika prostorových prutových konstrukcí MKP (obsahuje Průřez, Výseč)
20  000 Kč
FIN 3D – II. Řád
posouzení imperfektní konstrukce (součástí programu FIN 3D)
-
FIN 3D – Lineární stabilita
odhad kritické hodnoty zatížení (součástí programu FIN 3D)
-
FIN 3D – Dynamika
výpočet vlastních tvarů konstrukcí (součástí programu FIN 3D)
-
Průřez
program je součástí aplikací FIN 2D, FIN 3D, Ocel a Beton
-
Výseč
program je součástí aplikací FIN 2D a FIN 3D
-
Beton
posouzení obecných žb. průřezů (obsahuje Beton 3D, Beton 2D, Beton Prostý a Průřez)
14  000 Kč
Beton 2D
program je součástí aplikace Beton
-
Beton prostý
program je součástí aplikace Beton
-
Beton požár
posouzení požární odolnosti žb. průřezů dle EN 1992-1-2
10  000 Kč
Betonový výsek
posouzení vodorovných žb. konstrukcí dle EN 1992-1-1
14  000 Kč
Protlak
protlačení žb. desky dle EN 1992-1-1
10  000 Kč
Krátká konzola
posouzení krátké konzoly metodou náhradní příhradoviny
10  000 Kč
Ocel
dimenzování ocelových prvků a průřezů dle EN 1993-1-1 (obsahuje Průřez)
14  000 Kč
Ocel požár
výpočet a posouzení doby požární odolnosti ocelových prutů dle EN 1993-1-2
10  000 Kč
Ocelové spoje
posouzení spojů ocelových kcí. dle ČSN EN 1993–1–8 (obsahuje Ocelové patky)
14  000 Kč
Ocelové patky
program je součástí aplikace Ocelové spoje
-
Dřevo
posouzení dřevěných prvků a průřezů dle EN 1995-1-1
14  000 Kč
Dřevo požár
posouzení požární odolnosti dřevěných prvků dle EN 1995-1-2
10  000 Kč
Zdivo
posouzení konstrukce podle normy EN 1996-1-1
14  000 Kč
Zatížení
výpočet zatížení stavebních konstrukcí dle EN 1991
14  000 Kč
Cizojazyčné výstupy
cizojazyčné výstupy (cena za jeden program a jazyk) - angličtina, němčina
2  000 Kč
Výstupy do slovenštiny
(cena za jeden program)
500 Kč
Balíčky Cena
FIN EC Balíček Professional
všechny programy (40% sleva)
110  000 Kč
FIN EC Balíček Beton
programy Beton, Betonový výsek, Krátká konzola, Protlak a Beton požár (31% sleva)
40  000 Kč
FIN EC Balíček Ocel
programy Ocel, Ocel požár, Ocelové spoje (21% sleva)
30  000 Kč
FIN EC Balíček Dřevo
programy Dřevo a Dřevo požár (16% sleva)
20  000 Kč
Balíčky – Výuka & Výzkum Cena
FIN EC Balíček Educational
všechny programy pro výuku na univerzitách a školách (10 síťových licencí) Více informací
15  000 Kč
FIN EC Balíček Research
všechny programy pro výzkumné účely Více informací
40  000 Kč
Množstevní slevy Cena
3-4 programy Sleva 5%
5-8 programů Sleva 10%
9-11 programů Sleva 15%
více než 11 programů Sleva 20%
Typy Licencí Cena
Lokální licence Standardní licence pro jeden počítač. Ceny uvedené pro lokální licenci.
Síťová licence Síťová licence lze souběžně spustit z libovolného počtu počítačů,
max. do počtu zakoupených licencí (130% ceny lokální licence)
Podpora a údržba programů Cena
Fine Maintenance 10% ceny zakoupených licencí ročně
Jednorázový Upgrade 15% ceny všech licencí za každou novější edici
(max.50% ceny pro stávající uživatele FIN EC)
Hardwarové klíče Cena
Hardlock pro jednoho uživatele (přenosný)
1  500 Kč
Softwarový klíč pro jeden počítač (nepřenosný)
750 Kč
Síťový hardlock (pro max.10 uživatelů)
2  000 Kč
Síťový hardlock (pro max. 50 uživatelů)
3  000 Kč
Doručení Cena
Standardní doručení
(Česká pošta)
Zdarma

FIN EC – Jednorázový Upgrade (Klikněte pro rozbalení)

Jednorázový Upgrade z FIN EC verze 5 na FIN EC 2017 = 15% ceny licencí. Cena Jednorázového upgrade je max. 50% ceny licence pro stávající uživatele FIN EC. Cenu Jednorázového Upgrade ze starších verzí jednoduše zjistíte v našem obchodě – stačí se přihlásit do Vašeho účtu.
Předplatilelé Fine Maintenance mohou novou edici kdykoliv stáhnout a nainstalovat zdarma.

TRUSS4 – Řešení dřevěných konstrukcí (Klikněte pro rozbalení)

Balíčky Cena
TRUSS4 – Balíček
Roční pronájem programů Truss 2D + 3D + Explorer - ČSN, STN, DIN, EN (EC5) + národní přílohy ČR, SR
70  000 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%. Ceník je platný od 1.1.2017.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.