Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Výzkumná licence

Výzkumná licence

Výzkumná licence je poskytována výzkumným ústavům a věděckým pracovištím za zvýhodněných podmínek. Software lze používat pouze k výzkumným účelům a výsledky nesmí být použity v komerční sféře.

Podmínky

Licenci mohou získat výzkumné ústavy či věděcká pracoviště pracující na grantu. Software lze používat pouze k výzkumným účelům a výsledky nesmí být použity v komerční sféře. Licence poskytnutá na grant platí pouze po dobu trvání grantu. Podmínkou poskytnutí licence je uveřejnění odkazu na stránky Fine z oficiálních stránek instituce. Držitel licence bude uveřejněn v seznamu zákazníků na stránkách Fine.

Cena

Cena lokální licence (pro jeden počítač) představuje 87 500,- Kč (GEO5) resp. 40 000,-Kč (FIN EC).

Co získáte?

  • Přístup ke všem programům v rámci GEO5 (resp. FIN EC)
  • Uživatelské manuály
  • Inženýrské manuály
  • USB klíč
  • Jaký je rozdíl mezi plnou (komerční) a výzkumnou licencí?

    Všechny výstupy jsou označeny textem „Výzkumná licence – Software není určen pro komerční využití“.