Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Výuková licence

Výuková licence je poskytována středním a vysokým školám za výhodných podmínek. Software lze používat pouze ke školícím účelům.

Jaká je cena?

  • Cena výukové licence pro 10 uživatelů v síti představuje 25 000,-Kč (GEO5) resp. 15 000,-Kč (FIN EC).
  • Cena výukové licence pro až 50 uživatelů v síti představuje 37 500,-Kč (GEO5) resp. 20 000,-Kč (FIN EC).
Výukové balíčky sestávají ze všech programů daného programového systému GEO5 resp. FIN EC. Výukové balíčky jsou poskytovány v síťové licenci zabezpečené hardwarovým klíčem, který je zahrnut v celkové ceně.

Jak získám aktualizace a podporu?

Aktualizace programů, nové programy a technickou podporu lze získat následujícími způsoby:
  • Uveřejněním odkazů na náš software v odborných článcích či studiích a udělením souhlasu se zveřejněním těchto článků v sekci Odborné články* na webových stránkách společnosti Fine.
  • Uveřejněním odkazu na stránky společnosti Fine z oficiálních stránek instituce (university či katedry) : “Katedra _______________ na univerzitě ________________ používá výukovou licenci geotechnických programů GEO5 vyvíjených společností Fine.”
  • Předplacením služby Fine Maintenance –roční poplatek je 15% ceny software.

Jaký je rozdíl mezi plnou (komerční) a výukovou licencí?

Výuková licence a nemá žádná výpočetní omezení. Jediná omezení jsou ve výstupních dokumentech:
  • Všechny výstupy jsou označeny textem „Výuková licence – Software není určen pro komerční využití“.
  • Ukládání do editovatelných formátů jako jsou Microsoft Word, Rich Text Format (RTF) nebo Prostý text není povoleno.

Výukové materiály

Při výuce lze využít Inženýrské manuály pro programy GEO5. Jednotlivé kapitoly vysvětlují, jak řešit konkrétní inženýrský problém za použití našich programů. Instalace GEO5 obsahuje i soubory s ukázkovými příklady, jejichž postupy modelování jsou v inženýrských manuálech popsané.

* Umístění odborného článku nebo odkazu na odborný článek ze stránek Fine může být provedeno pouze se souhlasem autora.

Více názorů