Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Historie Fine

Počátky softwarové společnosti Fine sahají až do počátku 80. let, kdy byl vyvinut programový systém FIN pro výpočty statiky a dimenzování stavebních konstrukcí z oceli, dřeva a betonu. Vývoj prvních verzí programu byl prováděn ve spolupráci s fakultou stavební ČVUT v Praze.

Slope Stability program

Koncem 80. let začíná samostatně vývoj programů GEO zaměřených na geotechniku a zakládání staveb. Spojení vývoje obou programů na počátku 90. let, které přineslo zefektivnění práce a zkvalitnění nabízených produktů, vyústilo v roce 1992 v založení společnosti Fine. Od tohoto data se firma Fine stává nedílnou součástí středoevropského trhu se stavebním software.

Steel program (1993)

Dalším významným milníkem v historii společnosti je rok 1994, kdy je navázána spolupráce s českým výrobcem ocelových spojovacích prostředků pro dřevěné konstrukce Bova Březnice. Výsledkem spolupráce je programový systém TRUSS určený pro modelování a výpočty dřevěných střešních konstrukcí spojovaných kovovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny. Tento program je dodáván společně s komplexní výrobní technologií pod značkou Bova-nail. TRUSS 2

V letech 1996 až 2000 dochází k převodu všech programů firmy Fine do prostředí Windows. Tato nová platforma spolu s ověřeným know-how společnosti dovolily vytvoření zcela nové řady programů, vynikajících přehledností a snadnou ovladatelností. Kvalita a cenová dostupnost těchto programů umožnily jejich rozšíření do celého světa, a to jak za pomoci sítě prodejců tak díky internetovému obchodu, který byl spuštěn v roce 2006.

V roce 2012 byla otevřena první pobočka společnosti Fine v Argentině s cílem posílit zákaznickou podporu a marketingové aktivity napříč Jižní Amerikou.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.