Krytí výztuže

Toto dialogové okno slouží k výpočtu minimálního krytí dle EN 1992-1-1, části 4.4.1.

Vliv prostředí

V této části je vypsán vliv prostředí zadaný v okně "Materiály", neboť tento údaj má vliv na výpočet krytí. Vliv prostředí lze změnit v okně "Vliv prostředí", které je přístupná tlačítkem "Upravit".

Třída konstrukce

Třída konstrukce slouží ke stanovení hodnoty cmin,dur (minimální krycí vrstva z hlediska podmínek prostředí). Doporučenou třídou konstrukce pro návrhovou životnost 50 let je třída S4. Tato třída může být zvětšena či zmenšena na základě pravidel uvedených v tabulce 4.3N. Dle této tabulky se třída konstrukce zvětšuje v případě zvýšené návrhové životnosti (80 či 100 let), zmenšit třídu lze u deskových konstrukcí resp. v případě zajištění zvláštní kontroly kvality výroby betonu. Samotné stanovení velikosti cmin,dur probíhá dle tabulky 4.4N normy EN 1992-1-1.

Ostatní vlivy

Ostatní vlivy obsahují parametry, které přímo ovlivňují minimální krycí vrstvu cmin a přídavek na návrhovou odchylku Δcdev.

V případě vystavení konstrukce zvýšenému obrusu by měla být dle článku 4.4.1.2.(13) minimální krycí vrstva zvětšena o tzv. obětovanou vrstvu. Pro určení této vrstvy je třeba vybrat "Třídu obrusu". V souladu s normou jsou k dispozici následující možnosti.

Bez obrusu

 • povrch není vystaven obrusu, minimální krycí vrstva není zvětšena

XM1 - střední obrus

 • krytí povrchů se středním obrusem (například pojížděné vozidly se vzduchovými pneumatikami) by mělo být zvětšeno o hodnotu k1. Pokud není v národní příloze stanoveno jinak, měla by být hodnota k1 uvažována jako 5mm.

XM2 - vysoký obrus

 • krytí povrchů s vysokým obrusem (například průmyslové plochy pojížděné vysokozdvižnými vozíky se vzduchovými nebo pevnými gumovými pneumatikami) by mělo být zvětšeno o hodnotu k2. Pokud není v národní příloze stanoveno jinak, měla by být hodnota k2 uvažována jako 10mm.

XM3 - extrémní obrus

 • krytí povrchů s extrémním obrusem (například průmyslové plochy pojížděné vysokozdvižnými vozíky s elastomerovými nebo ocelovými koly nebo nákladními vozidly) by mělo být zvětšeno o hodnotu k3. Pokud není v národní příloze stanoveno jinak, měla by být hodnota k3 uvažována jako 15mm.

Dále dialogové okno obsahuje následující nastavení:

Nerovný povrch

 • pokud je podkladový povrch nerovný (například vyčnívající kamenivo), měla by se dle článku 4.4.1.2.(11) normy EN 1992-1-1 minimální krycí vrstva zvětšit minimálně o 5mm

Přídavná bezpečnostní složka krytí

 • betonová krycí vrstva by měla být dle článku 4.4.1.2.(6) normy EN 1992-1-1 zvětšena o přídavnou bezpečnostní složku Δcdur,γ. Hodnota této složky by měla být dána příslušnou národní přílohou. Doporučená velikost této složky dle normy je 0mm.

Korozivzdorná výztuž

 • při použití korozivdorné oceli či podobných opatření lze dle článku 4.4.1.2.(7) normy EN 1992-1-1 zmenšit minimální krycí vrstvu o složku Δcdur,st. Doporučená velikost této složky dle normy je 0mm.

Přídavná ochrana výztuže

 • pokud má beton přídavnou ochranu (např. nátěr) umožňuje článek 4.4.1.2.(8) normy EN 1992-1-1 zmenšení minimální krycí vrstvy o složku Δcdur,add. Doporučená velikost této složky dle normy je 0mm.

Přídavek pro návrhovou odchylku

 • do výpočtu nominální krycí vrstvy má být dle 4.4.1.3(1) zahrnut přídavek zahrnující přípustnou odchylku Δcdev. Pokud není určeno v příslušné národní příloze jinak, je doporučená hodnota 10mm. Tuto hodnotu lze v případě uplatnění systému zajištění kvality (monitorování zahrnuje měření krycí vrstvy) zmenšit na hodnotu v intervalu <10mm, 5mm>. Pokud jsou zajištěny velmi přesné měřící přístroje a jsou odmítány nevyhovující prvky (prefabrikáty), je možné zmenšit Δcdev na hodnotu v intervalu  <10mm, 0mm>.

Při betonáži na nerovné povrchy by měla být krycí vrstva zvětšena dle EN 1992-1-1 článek 4.4.1.3(4) o odpovídající odchylky. Na výběr jsou následující možnosti:

Betonáž na upravené podloží

 • Při betonáži na upravené podloží (včetně podkladního betonu) má být krycí vrstva minimálně rovna hodnotě k1. Pokud není v národní příloze stanoveno jinak, měla by být hodnota k1 uvažována jako 40mm.

Betonáž na zeminu

 • Při betonáži na zeminu má být krycí vrstva minimálně rovna hodnotě k2. Pokud není v národní příloze stanoveno jinak, měla by být hodnota k2 uvažována jako 75mm.

Výpočet si lze zkontrolovat ve spodní části dialogového okna. Výpočet minimálního krytí je popsán v teoretické části nápovědy v kapitole "Minimální krytí".

Dialogové okno "Krytí výztuže"

0
0
Košík je prázdný

Objednat

Jazyk: česky

Company Fine develops structural engineering software with main focus on geotechnical software and structural engineering analyses.

Společnost Fine se zabývá vývojem stavebního software, zejména programů na statické výpočty, zakládání staveb a geotechniku.

Fine es una compañía que desarrolla y suministra programas de ingeniería civil especializada en programas geotécnicos y de estructuras.

A empresa Fine desenvolve softwares de engenharia estrutural focados em projetos e análises geotécnicas.

Fine Unternehmen gehört zu den führenden Entwicklern von Ingenieurbau-Software weltweit. Seit 1989 beschäftigt sich Fine mit der Entwicklung und Absatz der Programme für Statistik, Dimensionierung, Gründung und Geotechnik.

Fine développe et commercialise des logiciels de conception et d’analyse des structures et projets géotechniques.

Компания Fine занимается разработкой строительного программного обеспечения, особенно программ для расчета статики и геотехнических программ.

Firma MMGEO jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce oprogramowania do projektowania analizy zagadnień geotechnicznych GEO5.

Fine je Češko podužeće koje razvija i dobavlja konstrukcijske i geotehničke programe.

A Fine építőmérnöki szoftvereket fejleszt, elsősorban statikai és geotechnikai programokat.

Η εταιρεία Fine αναπτύσσει λογισμικό για πολιτικούς μηχανικούς και ειδικά για γεωτεχνικά θέματα και δομοστατικά θέματα.

Công ty Fine là công ty có ngưồn gốc từ Cộng hòa Séc, phát trển và cung cấp phần mềm dành cho kỹ thuật xây dựng, trình đặc biệt dành cho phân tích tĩnh học thiết kế kết cấu, nền móng và địa kỹ thuật.

欧洲精细岩土软件岩土工程设计与分析软件.

شرکت Fine توسعه دهنده نرم افزار های مهندسی عمران با نگاه ویژه به نرم افزار های ژئوتکنیک و تحلیل های سازه ای مهندسی می باشد.