Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Types of Reinforcements

The "Types of reinforcements" frame contains a table with the list of input geo-reinforcements and their parameters (long-term bearing capacity of reinforcements and coefficients of interaction). Adding (editing) reinforcement is carried in the "New type of reinforcement (Edit type of reinforcement)" dialog window.

Frame "Types of reinforcements"