Nacházíte se v sekci: Softwarové produkty / Geotechnický software GEO5 / Úhlová zeď

GEO5

Geotechnický software

« Zpět na programy GEO5

Úhlová zeď – Posouzení železobetonové úhlové zdi

Program je určen k návrhu a posouzení železobetonových úhlových zdí.

Ukázky programu Úhlová zeď

Zadání typu a tvaru zdiPosouzení externí stabilityPosouzení zdi

Vlastnosti programu

 • posouzení podle EN 1997-1, LRFD nebo klasickým způsobem (stupeň bezpečnosti, mezní stavy)
 • EN 1997 - možnost volby dílčích součinitelů podle Národních příloh
 • EN 1997 - výpočet podle všech návrhových přístupů, uvažování návrhových situací
 • obecně vrstevnaté prostředí
 • zabudovaná databáze zemin podle ČSN 73 1001
 • libovolné množství výpočtů v rámci jedné úlohy
 • možnost zadání vice fází budování
 • široká nabídka tvarů zdí
 • přitížení celoplošné, pásové, lichoběžníkové
 • libovolné množství přitížení na povrchu i v hloubce
 • modelování vody před i za konstrukcí, možnost modelování artézské vody
 • libovolné množství osamělých sil vstupujících do výpočtu (modelování kotev, svodidel)
 • zcela obecný tvar terénu za konstrukcí
 • možnost zadání laviček před konstrukcí
 • různé typy tlaků před konstrukcí (tlak v klidu, pasivní, snížený pasivní)
 • možnost zadat nulový odpor na lící
 • výpočet zemních tlaků v efektivních i totálních parametrech
 • vliv zemětřesení (Mononobe–Okabe, Arrango)
 • posouzení zdi na posunutí a překlopení, posouzení únosnosti základové spáry
 • dimenzování výztuže do výstupku zdi resp. dříku zdi, posouzení v pracovní spáře
 • dimenzování železobetonových prvků podle EC2, BS, PN, IS, ACI
 • posouzení externí stability konstrukce programem Stabilita svahu
 • výpočet únosnosti základové půdy v programu Patky

Ukázka výstupu z programu Úhlová zeď

Ukázka výstupu z programu Úhlová zeď

Výhody výstupního dokumentu GEO5

 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Možnost přidat neomezené množství obrázků
 • Základní úpravy obrázků
 • Automatická aktualizace obrázků při změně dat

Další informace o tvorbě výstupního dokumentu.
Cena programu:

11 250,- Kč

Poskytujeme slevy při zakoupení více licencí!

Pro koupi programu navštivte internetový obchod nebo nás neváhajte kontaktovat.GEO5 verze 17

 • Mikropilota - Bustamante
 • Posouzení tažené patky
 • Inženýrské manuály
  - Piloty a MKP

» více o GEO5 verze 17

Společně s programem doporučujeme zakoupit

Demoverze GEO5
Hlavní navigace:

Jazyk: česky