Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

GEO5

Polní zkoušky

GEO5 umožňuje výpočty konstrukcí i přímo na základě dat z polních zkoušek (SPT, CPT, DMT, PMT). To umožňuje provést výpočet konstrukce bez nutnosti stanovení klasických parametrů zemin a vycházet přímo z in-situ stanovených dat.

Programy využívající data z polních zkoušek

Hlavním vstupním údajem geotechnických programů jsou parametry zemin. Parametry by měly být určeny na základě geologického průzkumu a laboratorních zkoušek. Programový systém GEO5 ale obsahuje množství programů, které umožňují načíst přímo výsledky polní zkoušky (CPT – statická penetrační zkouška, DMT – dilatometrická zkouška, PMT – pressiometr Menard, SPT – standardní penetrační zkouška).

Program Pilota CPT umožňuje výpočet únosnosti a sedání pilot na základě zkoušek CPT (SPT).

V programu Patky lze počítat sednutí na základě dilatometrické zkoušky (DMT).

Program Mikropilota umožňuje dopočet modulu reakce podloží ze zkoušek PMT a SPT.

Program Pažení posudek umožňuje výpočet modulu reakce podloží na základě zkoušek z pressiometru (PMT) a dilatomeru (DMT).

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.