Nacházíte se v sekci: Softwarové produkty / Geotechnický software GEO5 / Patky

GEO5

Geotechnický software

« Zpět na programy GEO5

Patky – Návrh a posouzení plošných základů

Program umožňuje navrhnout a posoudit plošné základy podle EN 1997-1, LRFD nebo klasických způsobem (mezní stavy, stupeň bezpečnosti, ČSN 73 1001). Program provádí výpočet 1. mezního stavu (únosnost), 2. mezního stavu (sedání a natočení) a dimenzování podélné a smykové výztuže.

Ukázky programu Patky

Zadání geometrieVýpočet únosnostiVýpočet sednutí

Vlastnosti programu

 • výpočet podle mnoha teorií (ČSN 73 1001, EC2, PN, IS, Brinch–Hansen)
 • teorie výpočtu sednutí (Janbu, Soft soil, NEN-Buismann, Soft soil model, pomocí indexu a součinitele stlačitelnosti, sekundární sedání podle Ladeho)
 • dimenzování železobetonových prvků podle ČSN 73 1201, EC2, BS, PN, IS, ACI
 • EN 1997 - možnost volby dílčích součinitelů podle Národních příloh
 • EN 1997 - výpočet podle všech návrhových přístupů, uvažování návrhových situací
 • automatický návrh rozměrů základu
 • výpočet základů na odvodněném, neodvodněném, resp. skalním podloží
 • tvary patek: centrická, excentrická, kruhová, kruhová stupňovitá, centrická stupňovitá, excentrická stupňovitá a základový pas
 • obecně vrstevnaté prostředí
 • zabudovaná databáze zemin podle ČSN 73 1001
 • modelování podzemní vody a nestlačitelného podloží
 • libovolné množství zatěžovacích stavů
 • možnost zadání štěrkopískového polštáře pod základem
 • možnost zadání přitížení kolem základu
 • šikmý tvar upraveného terénu
 • šikmá základová spára
 • obecný tvar napětí pod základem při šikmém ohybu
 • výpočet sedání pomocí edometrického modulu zadaného edometrickou křivkou

Vývoj programu se prováděl za podpory grantu AV ČR č. 1ET410430516 „Spolehlivostní analýza geotechnických konstrukcí pomocí MKP“ projektu „Informační společnost“.

Ukázka výstupu z programu Patky

Ukázka výstupu z programu Patky

Výhody výstupního dokumentu GEO5

 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Možnost přidat neomezené množství obrázků
 • Základní úpravy obrázků
 • Automatická aktualizace obrázků při změně dat

Další informace o tvorbě výstupního dokumentu.
Cena programu:

13 750,- Kč

Poskytujeme slevy při zakoupení více licencí!

Pro koupi programu navštivte internetový obchod nebo nás neváhajte kontaktovat.GEO5 verze 17

 • Mikropilota - Bustamante
 • Posouzení tažené patky
 • Inženýrské manuály
  - Piloty a MKP

» více o GEO5 verze 17

Demoverze GEO5
Hlavní navigace:

Jazyk: česky