Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Podrobné podmínky

Podrobné podmínky

Program podpory Fine Maintenance

V rámci servisní smlouvy Fine Maintenance se společnost Fine zavazuje k poskytování podpory a údržby programových systémů Fine. Smlouva se uzavírá pro skupinu produktů GEO5 resp. pro skupinu produktů FIN EC. Ve smlouvě jsou zahrnuty všechny programy v dané skupině programů, které uživatel vlastní. Uživatelům programů TRUSS4 je stálá podpora poskytována zdarma v rámci nájmu.

Fine Maintenance zajišťuje uživateli neomezený přístup k aktualizacím programů, prioritní technickou hotline a odborné poradenství.

Cena služby

Roční předplatné služby Fine Maintenance činí 15 % z aktuální ceny všech zakoupených licencí GEO5 (resp. 10 % z aktuální ceny všech zakoupených licencí FIN EC). Do výpočtu ceny Fine Maintenance se nezapočítávají množstevní slevy poskytované v okamžiku nákupu.

Doba platnosti

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Poplatek za služby Fine Maintenance je hrazen vždy na období jednoho roku ode dne zakoupení programu a je splatný na základě faktury vystavené dodavatelem.

Výpověď smlouvy

Smluvní vztah lze ukončit emailem zaslaným dodavateli před uplynutím období, za které je služba uhrazena. Platnost smlouvy automaticky končí neuhrazením poplatku za služby.

Upgrade programů

GEO5

Předplatitelé služby Fine Maintenance získávají aktuální edici zdarma. Edice může mít libovolné množství verzí vydávaných v průběhu roku. Verze obsahují nejen opravy, ale především různá vylepšení a nové funkce programů. Pro všechny uživatele dané edice jsou k dispozici okamžitě a zdarma. Součástí aktualizací je také nápověda (ve vybraných jazycích) obsažená v programech.

FIN EC

Předplatitelé služby Fine Maintenance získávají aktuální verzi zdarma. Upgrade jsou podstatně přepracované verze programu (včetně nových funkcí, podpory nových technologií a operačních systémů). V rámci verze má uživatel nárok na všechny updaty obsahující drobná zlepšení, opravy chyb a servisní aktualizace. Součástí aktualizací je také nápověda (ve vybraných jazycích) obsažená v programech.

Dostupnost aktualizací

GEO5

Nová edice se vydává jednou ročně, vždy 1. listopadu a je označena rokem vydání za jménem softwaru (GEO5 2016). Programy lze okamžitě aktualizovat prostřednictvím Osobní Instalace, kterou je možné kdykoliv stáhnout z našich internetových stránek. O uveřejnění nové edice, resp. verze může být uživatel informován prostřednictvím Fine Zpravodaje.

FIN EC

Nová verze se vydává jednou ročně. Programy lze okamžitě aktualizovat prostřednictvím Osobní Instalace, kterou je možné kdykoliv stáhnout z našich internetových stránek. O uveřejnění nové verze může být uživatel informován prostřednictvím Fine Zpravodaje.

Technická podpora

Technická podpora se poskytuje prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo osobně v kancelářích dodavatele. Pracovníci technické podpory řeší problémy spojené s instalací nebo nastavením programu. Hotline je poskytována v pracovní dny 9:00–12:00 a 13:00–16:00 h.

Odborné poradenství

Zákazníci s platnou servisní smlouvou mají rovněž nárok na odborné konzultace spojené s problémy, které náš software řeší. Konzultace probíhají prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo osobně v kancelářích dodavatele a jsou poskytovány v pracovní dny 9:00–12:00 a 13:00–16:00 h.

Potřebujete okamžitou podporu a aktuální software?

Získejte cenu za Fine Maintenance ihned po přihlášení do svého účtu nebo nás kontaktujte.